Anasayfa » Destek » Kablosuz Sinyal Hesaplama

Kablosuz Sinyal Hesaplama

Giriş

Kablosuz LAN Hesaplayıcı

Bir kablosuz ağ kurulumu esanasında, çeşitli sorula ortaya çıkar. Örneğin, belirli bir mesafede uygun iletim gücü ne kadardır, belirli bir link kalitesini muhafaza edecek şekilde verici ve alıcı arasındaki mesafe ne olmalıdır veya bir çok model arasından size uygun antenimizi nasıl seçebilirsiniz? TP-LINK kablosuz LAN hesabı uygulaması bu soruların cevabını size sunmaktadır. Gerçek zamanlı kablosuz bağlantı değerleri, ağ koşullarınıza ve çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterecektir, bu program tarafından hesaplanan sonuçlar size ideal ortamlar için fikir vermesi açısından değerlendirilmelidir.

Kablosuz Heaplayıcıyı kullanmadan önce nasıl çalıştığını anlamak faydalı olacaktır.

TP-LINK Kablosuz Hesaplayıcı 3 farklı fonksiyon içermektedir.

1. Mesafe Hesabı

2. Link Budget Hesabı

3. Anten Seçimi

Hangi fonksiyonu kullanmalısınız?    

Eğer belirli bir link kalitesini muhafaza edecek şekilde verici ve alıcı arasındaki mesafe ne olmalıdır sorusuna cevap almak istiyorsanız,  mesafe hesabı fonksiyonunu kullanınız. 

Eğer alıcı ve verici arasında belirli bir mesafede kablosuz ağınızın link kalitesini nedir sorusuna cevap almak istiyorsanız, link budget hesabı fonksiyonunu kullanınız.

Eğer bir çok model arasından size uygun antenimizi nasıl seçebileceğiniz hususunda cevap arıyor iseniz,

anten seçimi fonksiyonunu kullanınız.

Mesafe Hesabı

Bir radyo sinyalinin gücünün büyük çoğunluğu havada kaybolur. Mükemmel vakumlu ortamda dahi, link ekseninin haricinde çeşitli yönlere yayılım yapması dolayısıyla radyo sinyali enerjisinin bir kısmını kaybedecektir. Boşluk Yörünge Kaybı (FSPL) engelsiz ortamda güç kaybını temsil etmektedir. bu sebeple, son kullanıcılar için belirli veri iletim hızında belirli bir link kalitesini koruyabilecek verici ve alıcı arasındaki mesafeyi kestirebilmek önemlidir.

İlgili Formül

FSPL iki değişkene bağımlıdır: Birincisi radyo sinyallerinin frekansı; ikincisi kablosuz iletim mesafesidir. Aşağıdaki formül ile aralarındaki bağlantı ifade edilebilir.

FSPL (dB) = 20log10(d) + 20log10(f) + K

d = mesafe
f = frekans
K= d ve f için kullanılan birimlere bağlı değişken sabit
If d  için kullanılan birim kilometre ve f için MHz ise, formül aşağıdaki şekildedir

FSPL (dB) = 20log10(d)+ 20log10(f) + 32.44

Sönüm Marjı denkleminden, Boşluktaki Yörünge Kaybı hesabı için aşağıdaki şekilde bir formül elde edilebilir.

Boşluktaki Yörünge Kaybı = Tx Gücü - Tx Kablo Kaybı + Tx Anten Kazancı + Rx Anten Kazancı - Rx Kablo Kaybı - Rx Hassasiyeti - Sönüm Marjı

Yukardaki iki Boşluktaki yörünge kaybı denkleminden , km cinsinden mesafeyi aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

Mesafe (km) = 10(Boşluktaki Yörünge Kaybı – 32.44 – 20log10(f))/20

Fresnel Alanı antenden ayrılan radyo dalgalarının yayılım gösterdiği görüntülenebilen görüş mesafesi çevresindeki alandır. Özellikler 2.4GHz kablosuz sistemler için, net bir görüş alanı sinyal kuvveti açısından önemlidir. Zira 2.4GHz frekansındaki dalgalar bir çok engel tarafından soğurulmaktadır. Fresnel alanı net bir bağlantı için en azından 60% oranında engellerden uzak olmalıdır. Tipik olarak Fresnel Alanında görlen 20% oranında bir engelleme küçük bir sinyal kaybına sebep olarak bağlantıya etkisi ideal seviyededir. 40% üzerinde bir engelleme söz konus olduğunda, sinyal kayıpları yüksek değerlere uaşarak bağlantı üzerinde ciddi şekilde etki gösterecektir.

FSPLr=17.32*√(d/4f)

d = mesafe [km]
f = frekans [GHz]
r = yarıçap [m]

Link Budget Hesabı

Kablosuz link budget, transmitter (sinyal aynağı,verici) ile receiver(alıcı) arasındaki noktadan noktaya geçilen tüm ortamların (anten, kablolar ve hava ortamı) kayıp ve kazançlarının dikkate alındığı bir bağlantıdır. En iyi dizaynı en uygun cihaz seçerek yapabilmek için radyo linkinin çeşitli noktalarındaki 'güç' değerinin hesaplanabilmesi gerekmektedir.

Link Budget çoğunlukla hesap kısmında Sönüm Marjı veya Sistem Operasyon Marjı olarak ifade edilmektedir. Sönüm marjı linkin bağlantı kalitesinin istenen değerine göre değişiklik göstermek ile birlikte, iyi bir kablosuz sistem için bu değer 20-30 dB civarındadır.

Transmiter ve receiver cihazları belirli bir aralıkta olan ortamlarda kablosuz bağlantı kalitesini öngörmeye çalışan kullanıcılar için bu fonksiyon idealdir.

Not:

 • Mükemmel: Bağlantı yüksek kararlılık gerektiren uygulamalarda dahi mükemmel performans gösterecektir. Sönüm marjı 22dB'den fazladır.

 • İyi: Bağlantı size internette gezinmek için iyi bir performans sağlayacaktır. Sönüm marjı 14~22dB arasındadır.

 • Normal: Bağlantı her zaman kararlı olmayacak fakat düzgün çalışabilecektir. Sönüm Marjı 14dB veya altındadır.

İlgili Formül

Sönüm Marjı=Alınan Sinyal-Alıcı Hassasiyeti

Burada

Alınan Sinyal = Tx Gücü - Tx Kablo Kaybı + Tx Anten Kazancı - Boşluktaki Yörünge Kaybı + Rx Anten Kazancı - Rx Kablo Kaybı

Anten Seçimi

Dış mekan uygulamaları için, anten son derece önemli bi cihazdır. Uygun bir anten daha düşük maliyet ile daha uzun mesafede daha kararlı güvenilir bağlantı sağlamanıza yardımcı olur. Son kullanıcılar için uygun anten tesbiti önemlidir. Bu fonksiyon, talep ettiğiniz mesafede belirli bir bağlantı kalitesinde alıcı veya verici tarafından TP-LINK'in sunmakta olduğu çeşitli antenler arasından uygun anteni seçmenizde size yardımcı olacaktır.

İlgili Formül

Uygun bir anten belirlemek için, Boşluktaki Yörünge Kaybına ait 2 denklemden Anten Kazancının hesaplanması gerekmektedir.

Verici Anten Kazancını bulmak için (Alıcı Anten Kazancı hakkında bilginiz olduğu varsayılarak)

Tx Anten Kazancı = Sönüm Marjı - Tx Gücü + Tx Kablo Kaybı + Rx Kablo Kaybı + Rx Hassasiyeti + 32.44 + 20 log10(f) + 20 log10(d) - Rx Anten Kazancı

d = Mesafe [km]
f = frekans [MHz]

Bu fonksiyonu kullanmak için, mesafe, sönüm marjı değerlerini bilmeniz ve verici ve alıcı noktalarındaki access point, ek kablolar ve alıcı antenini seçmiş olmanız gerekir.

Alıcı Anten Kazancını bulmak için (Verici Anten Kazancı hakkında bilginiz olduğu varsayılarak)

Rx Anten Kazancı = Sönüm Marjı - Tx Gücü + Tx Kablo Kaybı + Rx Kablo Kaybı + Rx Hassasiyeti + 32.44 + 20 log10(f) + 20 log10(d) - Tx Anten Kazancı

d = Mesafe [km]
f = frekans [MHz]

Bu fonksiyonu kullanmak için, mesafe, sönüm marjı değerlerini bilmeniz ve verici ve alıcı noktalarındaki access point, ek kablolar ve verici antenini seçmiş olmanız gerekir.

Hesaplanan anten kazancı değeri ile, ihtiyacınız olan uygun anteni bulabilirsiniz.

Mesafe Hesabı

Yardım

Bu fonksiyon TP-LINK kablosuz cihazınızın ideal mesafesini hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Adım 1: Alıcı ve verici tarafındaki access point/kablosuz routerlarınızı listeden seçiniz.
 2. Adım 2: Bağlı çevirici veya uzatma kablosu kullanıyorsanız, modelini listeden seçiniz.
 3. Adım 3: Talep edilen bağlantı kalitesi seviyesini (çok iyi/iyi/normal) seçiniz.
 4. Adım 4: Alıcı ve verici tarafındaki anteninizi listeden seçiniz ve Hesapla butonuna basınız.

Anten Seçimi

Yardım

Bu fonksiyon bir çok TP-LINK Anteni arasından uygun anteni seçemenize yardımcı olacaktır.

 1. Durum Bir: Antenim yok.
  Bu durumda, alıcı ve verici antenlerin aynı kazanca sahip olduğu varsayılarak sonuçlar hesaplanır..
  1. Adım 1: Alıcı ve verici tarafındaki access point/kablosuz routerlarınızı listeden seçiniz.
  2. Adım 2: Bağlı çevirici veya uzatma kablosu kullanıyorsanız, modelini listeden seçiniz.
  3. Adım 3: Talep edilen bağlantı kalitesi seviyesini (çok iyi/iyi/normal) seçiniz.
  4. Adım 4: Bul butonuna basarak sonuçları görüntüleyiniz.
 2. Durum İki: Alıcı veya verici tarafında anten kullanıyorum.
  1. Adım 1: Alıcı ve verici tarafındaki access point/kablosuz routerlarınızı listeden seçiniz.
  2. Adım 2: Bağlı çevirici veya uzatma kablosu kullanıyorsanız, modelini listeden seçiniz.
  3. Adım 3: Talep edilen bağlantı kalitesi seviyesini (çok iyi/iyi/normal) seçiniz.
  4. Adım 4: Verici tarafındaki anteninizi (veya alıcı anteninizi) listeden seçiniz ve uygun alıcı antenini (veya verici antenini) bulabilmek için Bul butonuna basınız.
 • Verici

 • Alıcı